1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 04/04/2012

Văn bản quy phạm về Hôn nhân và gia đình

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 06/2012/NĐ-CP 02/02/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và...

Bộ luật Tố tụng Hình sự

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã...

Bộ luật Tố tụng Dân sự

BỘ LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 24/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ TỐ TỤNG DÂN...

Trình tự tranh tụng

Nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng, để đẩy mạnh hơn nữa cải cách tư pháp, cải cách công tác xét xử, cần có...

Kết hợp cả thẩm vấn lẫn tranh tụng

Luật phải có sự ghi nhận chính thức nguyên tắc tranh tụng tại tòa, không chỉ riêng trong lĩnh vực tố tụng hình sự....

Quyền thay đổi luật sư bào chữa

Theo quy định tại điều 57 của Bộ Luật Tố tụng hình sự, người bào chữa do người bị tạm giữ, bị can, bị...

Văn phòng luật sư trực tuyến

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRỰC TUYẾN, TẠI SAO KHÔNG? Tôi thấy rằng mấu chốt của vấn đề vẫn là thói quen làm việc của cư...

Luật sư bào chữa vị thành niên

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀO CHỮA CHO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ TRONG GIAI ĐOẠN CẢI CÁCH TƯ PHÁP HIỆN...

Luật sư bào chữa tư vấn cách tính tuổi trong vụ án hình sự

Trong vụ án hình sự, việc xác định tuổi là hết sức quan trọng. Trong nhiều trường hợp, việc xác định tuổi là cơ...

Bài bào chữa hay nhất thế kỷ

Bài bào chữa của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên tòa xử kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ