1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 12/04/2012

Phạm tội đối với trẻ em” là một tình tiết tăng nặng TNHS

Đảng và Nhà nước ta luôn có những chính sách quan tâm, ưu tiên đối với trẻ em – thế hệ cần được xã...

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Bàn về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên Trong những năm gần đây, vấn đề người chưa thành niên...

Luật sư bào chữa chuẩn bị luận cứ

Các chức danh tư pháp mỗi chức danh có một văn bản đặc trưng riêng. Thẩm phán có bản án, Kiểm sát viên có...

Luật sư bào chữa trong Luật TTHS

Một số vấn đề về người bào chữa trong Luật tố tụng Hình sự 2003 Tuy Bộ luật tố tụng hình sự không nếu khái...

Luật sư bào chữa cho tội phạm giết người

Đôi lời của Nguyễn Khoa Đăng: “Kính thưa quý vị! Báo chí vừa qua từng nhắc đến chuyện tôi đã đứng ra bào chữa...

Bảo đảm việc bào chữa cho người chưa thành niên

Kiểm tra bị can, bị cáo là người chưa thành niên hoặc người đại diện hợp pháp của họ có lựa chọn người bào...

Luật sư bào chữa người chưa thành niên

Việc tham gia tố tụng của người bào chữa theo quy định tại Khoản 2 Điều 57, Điều 58 và Điều 305 BLTTHS 1. Bắt...

Địa vị pháp lý của người bào chữa

Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa ra thông cáo báo chí về việc chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế với quy...

Sắc lệnh Về việc mở rộng quyền bào chữa cho các bị cáo trước...

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Số: 144/SL VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày...

Trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng Các bước chuẩn bị 1. Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ