1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 19/04/2012

Ủy quyền tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự

Khi tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự thì các đương sự có thể tự mình trực tiếp tham gia hoặc...

Quyền được xét xử công bằng

Quyền được xét xử công bằng 1. Khái quát về quyền được xét xử công bằng 1.1. Khái niệm “quyền được xét xử công bằng” “Quyền được...

Lý giải về cấu thành nhục hình

Điều 298 BLHS quy định: "Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra...". Như vậy mấu chốt của vấn đề ở đây không...

Pháp lệnh điều tra hình sự

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số: 23/2004/PL-UBTVQH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20...

Đạo đức nghề luật

Cũng như hầu hết pháp luật các nước trên thế giới đều quy định phải có luật sư tham gia bào chữa cho họ....

Luật Sư Miranda Mai Du làm thẩm phán

Bất chấp sự chống đối của đảng phái, nữ Luật Sư Miranda Mai Du của tiểu bang Nevada đã được chuẩn nhận vào chức...

Luật sư bào chữa cho vụ án thảm Sát Tại Afghanistan

Một luật sư bào chữa tại thành phố Seatle hôm qua cho biết ông sẽ đại diện cho quân nhân Hoa Kỳ là người...

Công việc của Luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm, chuyên về: Tất cả những rắc rối về hình sự, tại các tòa án ...

Luật sư bào chữa nổi tiếng Clarence Darrow

I BELIEVE IN THE LAW OF LOVE – Tôi tin tưởng vào luật lệ của tình yêu Đó là kim chỉ nam cho một bài...

Luật sư bào chữa và án phạt tử hình

Văn phòng luật sư Dragon - Thật tự tin, khéo léo trong nghệ thuật tranh luận, Clarence Seward Darrow ban đầu nổi tiếng trong...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ