1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 11/05/2012

Quyền công tố

Kể từ khi xuất hiện nhà nước và thứ quyền lực nhà nước hiện diện trong xã hội, nhà nước luôn có cách thức...

Cần ban hành Luật Bảo vệ người tham gia tố tụng

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) thì người làm chứng là người biết được những tình tiết liên quan...

Những khoảng trống trong dự thảo Luật Khiếu nại

Luật Khiếu nại đã được UBTVQH và ĐBQH Khóa XII thảo luận góp ý và được chỉnh sửa nhiều lần, song hiện nay vẫn...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ