1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 20/12/2013

Hình phạt về tội hiếp dâm trẻ em

Khách hàng: Tội hiếp dâm trẻ em bị xử lý như thế nào? Luật sư tư vấn Công ty luật Sài gòn trả lời: Thứ nhất,...

Hình phạt về tội trộm cắp xe máy

Khách hàng: Tội trộm cắp xe máy bị xử lý như thế nào? Luật sư Công ty luật Tphcm Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 1999...

Hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khách hàng: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị xử lý như thế nào? Công ty tư vấn luật tại sài gòn: Tùy vào tính...

Hình phạt về tội rủ rê, lôi kéo người khác sử dụng trái phép...

Khách hàng: Hành vi rủ rê, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy bị xử phạt thế nào? Luật sư công...

Hình phạt về tội mua ma túy về để dùng và mời bạn bè...

Khách hàng: Hỏi về tội mua ma túy về để dùng và mời bạn bè dùng? Luật sư tư vấn Công ty luật tại Sài...

Thông tư liên tịch Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương...

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TƯ PHÁP Số: 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP CỘNG HOÀ...

Hình phạt đối với tội sản xuất trái phép chất ma túy được quy...

Khách hàng: Hình phạt đối với tội sản xuất trái phép chất ma túy được quy định như thế nào? Luật sư tư vấn Văn...

Luật số 37/2009/QH12 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình...

Luật số 37/2009/QH12 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ   QUỐC HỘI __________  Luật số: 37/2009/QH12 CỘNG HÒA...

Quy định về Tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự

Khách hàng: Tội trộm cắp tài sản của người dân được áp dụng quy định nào? Luật sư công ty luật tại Sài Gòn trả...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ