1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 11/03/2014

20 luật sư tham gia bào chữa trong vụ “đại án” tại Đắc Nông

Đây là vụ án lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Đắc Nông, với 13 bị cáo, gần 20 luật sư tham gia Sáng...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ