1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 16/04/2015

Điều 169. Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án theo bộ luật tố...

Điều 169. Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án 1. Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án khi có một trong...

Điều 234. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị trong tố tụng hình sự

Điều 234. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị 1. Thời hạn kháng cáo là mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với bị...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ