1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 09/04/2016

Điều 176. Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng. Bộ luật...

Điều 176. Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng 1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn có...

Điều 175. Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ...

Điều 175. Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng 1. Người nào có một trong các hành vi sau...

Điều 174. Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai...

Điều 174.  Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai   1.  Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền...

Điều 173. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Bộ...

Điều 173. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai 1. Người nào lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất,...

Điều 172 tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai...

Điều 172, Luật hình sự năm 1999 quy định tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên:...

Điều 170 tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền...

Điều 170, luật hình sự năm 1999 quy định về tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu...

Điều 169, tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng...

Điều 169, luật hình sự năm 1999 quy định về tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ,...

Điều 168 tội quảng cáo gian dối. Bộ luật Hình sự năm 1999

Điều 168, luật hình sự năm 1999 quy định về tội quảng cáo gian dối, nội dung : 1. Người nào quảng cáo gian dối...

Điều 166 tội lập quỹ trái phép. Bộ luật Hình sự năm 1999

Điều 166,quy định về tội lập quỹ trái phép: 1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái phép có giá...

Điều 167 Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế. Bộ luật Hình...

Điều 167 Luật hình sự năm 1999 quy định về Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế : 1. Người nào vì vụ lợi hoặc vì...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ