1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 17/02/2020

Điều 128 Bộ luật Hình sự quy định về Tội vô ý làm chết...

Chi tiết Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 128. Tội vô ý làm chết người Người nào...

Điều 125 Bộ luật Hình sự quy định về Tội giết người trong trạng...

Chi tiết Điều 125 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 125. Tội giết người trong trạng thái tinh thần...

Điều 124 Bộ luật Hình sự quy định về Tội giết hoặc vứt bỏ...

Chi tiết Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ ...

Điều 123 Bộ luật Hình sự quy định về Tội giết người

Chi tiết Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 123. Tội giết người Người nào giết người thuộc...

Điều 114 Bộ luật Hình sự quy định về Tội phá hoại cơ sở...

Chi tiết Điều 114 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 114. Tội phá hoại cơ sở vật chất -...

Điều 109 Bộ luật Hình sự quy định về Tội hoạt động nhằm lật...

Chi tiết Điều 109 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền...

Điều 108 Bộ luật Hình sự quy định về tội Phản bội Tổ quốc

Chi tiết Điều 108 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc Công dân Việt...

Bỏ trốn khỏi nơi cách ly có thể bị phạt tiền đến 100 triệu,...

Bỏ trốn khỏi nơi cách ly phòng lây nhiễm dịch do virus Corona chủng mới (Covid-19) có thể bị phạt tới 100 triệu đồng,...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ