1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 13/03/2020

Chuẩn bị phạm tội được quy định như thế nào?

Khách hàng hỏi: Chuẩn bị phạm tội được quy định như thế nào? Luật sư tư vấn hình sự trả lời: Điều 14 Bộ luật...

Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác phải chịu...

Khách hàng hỏi: Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào? Luật...

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự được quy định như thế nào?

Khách hàng hỏi: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự được quy định như thế nào? Luật sư tư vấn luật hình sự trả lời: Điều...

Vô ý và cố ý phạm tội là gì?

Hỏi: Cố ý phạm tội là gì? Trả lời: Điều 10 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Cố ý phạm tội là phạm...

Khái niệm tội phạm?

Hỏi: Khái niệm tội phạm? Trả lời: Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 2015 khái niệm tội phạm như sau: Tội phạm là...

Hiệu lực của Bộ luật Hình sự về thời gian được quy định như...

Khách hàng hỏi: Hiệu lực của Bộ luật Hình sự về thời gian được quy định như thế nào? Luật sư tư vấn hình sự...

Hiệu lực của Bộ luật Hình sự đối với những hành vi phạm tội...

Khách hàng hỏi: Hiệu lực của Bộ luật Hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ