1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 27/03/2020

Luật sư bào chữa vụ án đánh bạc ở Tuyên Quang

Ngày 27/06/2017, TAND huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang xét xử và ra bản án số 08/2017/HSST, tuyên bị cáo Ma Công Độ 07...

Thời gian cấp giấy chứng nhận luật sư bào chữa?

Nhiều bạn đọc có gọi điện và mail tới Văn phòng luật sư bào chữa tại Hà Nội hỏi về thời gian nhận được...

3 loại thủ tục về người bào chữa

Thông tư 46/2019 của Bộ Công an quy định rõ ba loại thủ tục về người bào chữa. Bộ Công an vừa cho triển khai...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ