1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 29/09/2020

Tự vệ nên đánh người gây thương tích dưới 11% có bị khởi tố...

Luật sư cho em hỏi với ạ. Chồng em bị 3 bố con nhà hàng xóm cầm gây gộc sang trước cửa nhà mình đánh....

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ