1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 17/03/2021

07 trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự theo BLHS 2015

Không phải mọi hành vi gây nguy hiểm cho xã hội đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Bộ luật...

10 trường hợp chỉ khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại

Theo quy định tại Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, thì cơ quan có thẩm quyền khởi tố chỉ được khởi...

18 tội có hình phạt cao nhất là tử hình

Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các...

Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người...

CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI Điều 123. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc...

Một số vấn đề về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Lợi...

“Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để phạm tội” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy đinh tại điểm l khoản 1...

Một số lưu ý khi kiểm sát việc xử lý vật chứng trong vụ...

Trong bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân có nhiều nội dung khác nhau cần phải đưa...

Bạn đang cần luật sư bào chữa giỏi?

Luật Sư bào chữa giỏi cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp Bạn cần tìm luật sư bào chữa giỏi? Bạn đang tìm kiếm một luật sư...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ