1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 04/06/2021

Lệ phí môn bài với tổ chức hành nghề luật sư là 01 triệu...

Đây là giải đáp của Cục thuế Hà Nội tại Công văn 4843/CT-TTHT ngày 10/02/2020 về việc lệ phí môn bài đối với tổ...

Luật sư xúi giục khách hàng khai sai sự thật có thể bị phạt...

Đây là mức phạt hành chính được quy định tại Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ...

Mức phạt 30 hành vi vi phạm khi hành nghề luật sư cần chú...

Kể từ ngày 01/9/2020, luật sư cần lưu ý mức phạt các hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư tại...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ