1900599979

17 C
hanoi
Thứ Ba, Tháng Ba 31, 2020
Trang chủ Văn bản pháp luật Bộ luật hình sự

Bộ luật hình sự

Luật thi hành án hình sự 2019

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 41/2019/QH14     LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Căn cứ Hiến...

Những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu...

Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua với tỷ lệ...

Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 101/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015   BỘ...

Các tội mà Luật sư phải tổ giác thân chủ của mình từ 01/01/2018

Luật sư phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm trong trường hợp không tố giác tội phạm do...

Bộ luật Hình sự năm 2015 (phần 1)

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015   BỘ...

Bộ luật Hình sự năm 2015 (phần 2)

Chương XIX CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG Điều 235. Tội gây ô nhiễm môi trường 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau...

Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2009

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Luật số: 37/2009/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 06...

Bộ luật hình sự năm 1999

BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/1999/QH10 LỜI NÓI ĐẦU Pháp luật hình sự là một trong những...

Bộ Luật hình sự 1991

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1991   LUẬT SỐ...

Bộ Luật Hình sự 1985

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17-LCT/HĐNN7 Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 1985   BỘ...