1900599979

27 C
hanoi
Thứ Ba, Tháng Năm 26, 2020

Bộ luật

Luật Luật Sư sửa đổi 2012

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 20/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ...

Luật Luật Sư 2006

QUỐC HỘI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số:: 65/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006   QUỐC...

Luật Lý lịch tư pháp 2009

QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 28/2009/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009   LUẬT LÝ...

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 11/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017   LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Căn...

Luật tố cáo 2018

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 25/2018/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018   LUẬT TỐ...

Luật sửa đổi BLHS 2017

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 12/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm...

Luật thi hành án hình sự 2019

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 41/2019/QH14     LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Căn cứ Hiến...

Những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu...

Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua với tỷ lệ...

Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 101/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015   BỘ...

Các tội mà Luật sư phải tổ giác thân chủ của mình từ 01/01/2018

Luật sư phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm trong trường hợp không tố giác tội phạm do...

ĐIỀU LUẬT