1900599979

28 C
hanoi
Thứ Ba, Tháng Bảy 14, 2020

Điều luật

Điều 404. Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của...

1. Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao có vi phạm pháp...

Điều 137 Bộ luật Hình sự quy định về Tội gây thương tích hoặc...

Chi tiết Điều 137 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 137. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại...

Điều 136 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cố ý gây thương...

Chi tiết Điều 136 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 136. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây...

Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cố ý gây thương...

Chi tiết Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây...

Điều 133 Bộ luật Hình sự quy định về Tội đe dọa giết người

Chi tiết Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 133. Tội đe dọa giết người Người nào đe...

Điều 132 Bộ luật Hình sự quy định về Tội Tội không cứu giúp...

Chi tiết Điều 132 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 132. Tội không cứu giúp người đang ở trong...

Điều 130 Bộ luật Hình sự quy định về Tội bức tử

Chi tiết Điều 130 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 130. Tội bức tử Người nào đối xử tàn...

Điều 129 Bộ luật Hình sự quy định về Tội vô ý làm chết...

Chi tiết Điều 129 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 129. Tội vô ý làm chết người do vi...

Điều 128 Bộ luật Hình sự quy định về Tội vô ý làm chết...

Chi tiết Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 128. Tội vô ý làm chết người Người nào...

Điều 125 Bộ luật Hình sự quy định về Tội giết người trong trạng...

Chi tiết Điều 125 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 125. Tội giết người trong trạng thái tinh thần...

ĐIỀU LUẬT

Contact Me on Zalo