1900599979

28 C
hanoi
Chủ Nhật, Tháng Ba 29, 2020

Điều luật

Điều 123 Bộ luật Hình sự quy định về Tội giết người

Chi tiết Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 123. Tội giết người Người nào giết người thuộc...

Điều 114 Bộ luật Hình sự quy định về Tội phá hoại cơ sở...

Chi tiết Điều 114 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 114. Tội phá hoại cơ sở vật chất -...

Điều 109 Bộ luật Hình sự quy định về Tội hoạt động nhằm lật...

Chi tiết Điều 109 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền...

Điều 108 Bộ luật Hình sự quy định về tội Phản bội Tổ quốc

Chi tiết Điều 108 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc Công dân Việt...

Điều 341 Bộ Luật hình sự 2015: Tội làm giả giấy tờ

Điều 341 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018), được sửa đổi bởi Khoản 126 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình...

Điều 196: Tội đầu cơ

Điều 196. Tội đầu cơ 1. Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình...

Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP hướng dẫn điểm a khoản 4 Điều 278 Bộ luật Hình sự...

Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP hướng dẫn điểm a khoản 4 Điều 278 Bộ luật Hình sự sửa đổi 1999 về tội tham ô tài sản: "4.1. Trong...

Điều 200. Tội trốn thuế

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng...

Điều 245. Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn...

1. Người nào vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị...

Điều 244. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật...

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu...