1900599979

30 C
hanoi
Thứ Năm, Tháng Sáu 4, 2020

Điều luật

Điều 154: Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người

1. Cơ sở pháp lý Bộ luật hình sự 2015 sd,bs 2017 2. Cấu thành tội phạm Mặt Khách quan: Tội phạm này là tội phạm có cấu...

Điều 147 Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 2015 Nội dung tư vấn:      Khoản 1 Điều 147 Bộ luật hình sự 2015 quy...

Điều luật về tội đánh người vô cớ (cố ý gây thương tích)

Theo quy định tại các Điều 15, Điều 104, Điều 106, Điều 245 Bộ luật hình sự, cụ thể như sau: "Điều 15. Phòng vệ...

Điều 321. Tội đánh bạc

Hành vi  đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được...

Điều 248 Bộ Luật Hình sự quy định về Tội đánh bạc

- Điều 248 Bộ Luật Hình sự quy định về Tội đánh bạc như sau: 1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức...

Công văn 03-TATC hướng dẫn về Điều 109 Bộ luật hình sự

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03-TATC Hà Nội, ngày 22...

Điều 160 Bộ luật Hình sự quy định về Tội xâm phạm quyền của...

Điều 160 Bộ luật Hình sự quy định về Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết...

Điều 159 Bộ luật Hình sự quy định về tội xâm phạm bí mật...

Điều 159 Bộ luật Hình sự quy định về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc...

Điều 158 Bộ luật Hình sự quy định về tội xâm phạm chỗ ở...

Chi tiết Điều 158 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 158: Tội xâm phạm chỗ ở của người khác ...

Điều 157 Bộ luật Hình sự quy định về tội bắt, giữ hoặc giam...

Điều 157 Bộ luật Hình sự quy định về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật Chi tiết Điều 157 Bộ luật Hình...

ĐIỀU LUẬT