1900599979

33 C
hanoi
Thứ Ba, Tháng Sáu 2, 2020

Điều luật

Điều 151 Bộ luật Hình sự quy định về Tội mua bán người

Chi tiết Điều 151 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 151. Tội mua bán người dưới 16 tuổi Người...

Điều 150 Bộ luật Hình sự quy định về Tội mua bán người

Chi tiết Điều 150 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 150. Tội mua bán người Người nào dùng vũ...

Điều 147 Bộ luật Hình sự quy định về Tội sử dụng người dưới...

Chi tiết Điều 147 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 147. Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào...

Điều 141 Bộ luật Hình sự quy định về Tội hiếp dâm

Chi tiết Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 141. Tội hiếp dâm. Người nào dùng vũ lực,...

Điều 136 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cố ý gây thương...

Điều 136 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người...

Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cố ý gây thương...

Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người...

Điều 132 Bộ luật Hình sự quy định về Tội Tội không cứu giúp...

Chi tiết Điều 132 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 132. Tội không cứu giúp người đang ở trong...

Điều 130 Bộ luật Hình sự quy định về Tội bức tử

Chi tiết Điều 130 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 130. Tội bức tử Người nào đối xử tàn...

Điều 129 Bộ luật Hình sự quy định về Tội vô ý làm chết...

Chi tiết Điều 129 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 129. Tội vô ý làm chết người do vi...

Điều 128 Bộ luật Hình sự quy định về Tội vô ý làm chết...

Chi tiết Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 128. Tội vô ý làm chết người Người nào...

ĐIỀU LUẬT