1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 03/05/2012

Kỹ năng của luật sư trong vụ án ly hôn

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN LY HÔN, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Trong các vụ án phi hình sự...

Vai trò của luật sư trong việc giải quyết các vụ án ly hôn

Văn phòng luật sư Dragon - Cùng với sự phát triển của xã hội, hiện nay luật sư đã dần tạo dựng được chỗ...

Luật sư bào chữa trong công tác giải quyết vụ án phi hình sự

NHỮNG CHUẨN BỊ CỦA LUẬT SƯ TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN PHI HÌNH SỰ Trong tất cả các hoạt động của con người trong tổng thể...

Hòa giải là gì

Luật sư Công ty luật Dragon - Hoà giải là việc thuyết phục các bên đồng ý chấm dứt xung đột hoặc xích mích...

“The Lincoln Lawyer” – “đỉnh” của phim tòa án

Văn phòng luật sư Dragon - Với vẻ đẹp trai, nam tính và có phần hoang dã, nam diễn viên Matthew McConaughey được biết...

Vai trò của luật sư bào chữa tại phiên tòa

VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA TẠI PHIÊN TOÀ. 1. Thủ tục bắt đầu phiên toà: Ở phần này luật sư chú ý theo dõi...

Vai trò Luật sư trong giai đoạn chuẩn bị xét xử

Luật sư bào chữa Công ty luật Dragon - Đây là giai đoạn mở đầu và rất quan trọng đối với luật sư khi...

Bài bào chữa hay nhất thế kỷ 2

Kính gửi ông chủ rẫy cà phê kiêm... chủ chó béc-giê! Bưu tá không lương vừa nhận được một lá thư đặc biệt của...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ