Văn bản khác

Danh mục 152 quy định có lợi cho người phạm tội tại Bộ luật...

Như các bạn đã biết, do gặp phải những thiếu sót về mặt kỹ thuật nên Bộ luật hình sự 2015 ra đời và...

Quyết định 546/QĐ-VKSTC quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong...

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 546/QĐ-VKSTC Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH BAN...

Quyết định 293/QĐ-CA 2019 về việc công bố án lệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- Số: 293/QĐ-CA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC...

Công văn hướng dẫn việc pháp nhân khởi kiện và ủy quyền khởi kiện...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 38/KHXX Hà Nội, ngày 29...

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng...

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2019/NQ-HĐTP Hà...

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại...

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2019/NQ-HĐTP Hà Nội,...

Luật an ninh mạng

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 24/2018/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018   LUẬT AN...

Luật số 44/2019/QH14: Phòng chống tác hại của rượu bia

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2019/QH14 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019   LUẬT PHÒNG,...

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn các tội phạm về bảo hiểm tại BLHS

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2019/NQ-HĐTP Hà Nội,...

Nghị định 115/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018   NGHỊ...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ