1900599979

Điều luật

Cần áp dụng tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm d...

Sau khi nghiên cứu bài viết “Có áp dụng tình tiết định khung tăng nặng đối với Nguyễn Văn T ?” của tác giả...

Định tội danh theo Điều 314 BLHS, cần có hướng dẫn cụ thể

Sau khi nghiên cứu bài viết “Bàn về định tội danh theo Điều 341 Bộ luật Hình sự?” của tác giả Trần Hoàng Giang,...

Điều 173 BLHS – tội trộm cắp tài sản có các điểm thuộc khoản...

Đã có một số bản án của Tòa án chỉ ghi căn cứ vào khoản 1 Điều 173 BLHS, mà không ghi căn cứ...

Điều 219: Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản...

Điều 219. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 1. Người nào được giao...

Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo...

Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động 1. Người nào có...

Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế

Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền bảo...

Điều 214. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Điều 214. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây,...

Điều 213: Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Điều 213. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tiền...

Điều 391: Tội gây rối trật tự phiên tòa

Điều 391. Tội gây rối trật tự phiên tòa 1. Người nào tại phiên tòa mà thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân...

Điều 393. Tội ra mệnh lệnh trái pháp luật

Điều 393. Tội ra mệnh lệnh trái pháp luật 1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ra mệnh lệnh trái pháp luật gây...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ