Lưu trữ hàng ngày: 04/04/2016

Điều 121 tội làm nhục người khác. Bộ luật Hình sự năm 1999

Điều 121 tội làm nhục người khác: 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh...

Điều 120. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Bộ luật...

Điều 120.  Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em 1. Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới...

Điều 119 Tội mua bán phụ nữ. Bộ luật Hình sự 1999

Điều 119.   Tội mua bán phụ nữ 1. Người nào mua bán phụ nữ thì bị phạt tù từ hai  năm đến bảy  năm. 2. Phạm...

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ...

Điều 118 tội cố ý truyền HIV cho người khác. Bộ luật Hình sự...

Điều 118, tội cố ý truyền HIV cho người khác: 1. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không thuộc trường hợp...

Điều 117 Tội lây truyền HIV cho người khác. Bộ luật Hình sự 1999

Điều 117.   Tội lây truyền HIV cho người khác 1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người...

Điều 116 tội dâm ô đối với trẻ em. Bộ luật hình sự 1999

Điều 116 tội dâm ô đối với trẻ em: 1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì...

Điều 115 tội giao cấu với trẻ em. Bộ luật Hình sự 1999

Điều 115  tội giao cấu với trẻ em: 1.  Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến...

Điều 114 tôi cưỡng dâm trẻ em. Bộ Luật hình sự 1999

Điều 114 tội cưỡng dâm trẻ em: 1.  Người nào cưỡng dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù...

Điều 113 Tội cưỡng dâm- Bộ Luật hình sự năm 1999

Điều 113. Tội cưỡng dâm: 1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ