1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 06/01/2022

Trăn trở của người làm nghề trong vụ cha dượng nhiều lần cưỡng dâm...

Mải mưu sinh, không có thời gian quan tâm, để ý đến con gái, nhất là khi cháu đang độ tuổi trường thành; chỉ...

Luật sư chỉ ra nhiều vi phạm tố tụng trong vụ chuyển nhượng...

HĐXX của TAND thị xã Quảng Yên mặc dù đồng tình với nguyên đơn khi cho rằng hợp đồng được ký kết tại thời...

Tranh chấp cha mẹ và con: Dứt ruột kiện con

Không ai đành đoạn dứt tình với núm ruột máu mủ của mình. Nhưng người cha già ấy đành nuốt nước mắt kiện con...

Nguyên cán bộ Trường đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin...

Cho rằng mình không phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyên cán bộ Trường đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ