Từ khóa: Tội cố ý gây thương tích cho người khác

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ