1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 23/06/2012

Người thân của bị can, bị cáo: Có quyền yêu cầu luật sư bào...

Văn phòng luật sư Dragon - Được đưa ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến lần đầu, Luật sửa đổi...

Không bỏ đào tạo nếu muốn tăng chất lượng luật sư

Luật sư bào chữa - Công ty luật Dragon - “Giải quyết những khập khiễng bộc lộ sau 6 năm thi hành Luật Luật...

Bỏ giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư?

Công ty luật Dragon - Thảo luận tại QH về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ