1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 14/09/2020

Dấu hiệu quan trọng nhất của tội phạm?

Để xem xét một hành vi có được coi là tội phạm hay không thì căn cứ vào 4 yếu tố: tính trái pháp...

Phân biệt tội “Che giấu tội phạm” và tội “Không tố giác tội phạm”

Che giấu tội phạm Không tố giác tội phạm Nhận thức của người thực hiện hành vi Không biết biết trước hành vi phạm tội và cũng...

Phân biệt tội Hiếp dâm trẻ em và tội Giao cấu với trẻ em

Tiếp nối serie những bài viết so sánh, phân biệt các tội danh, hành vi. Hôm nay mình sẽ phân biệt hai tội danh”...

Phân biệt hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô và giao cấu theo quy định...

Dưới đây là nội dung mình đã tìm hiểu và phân tích một số tội phạm liên quan đến tính mạng, sức khỏe, danh...

Phân biệt tội Cướp tài sản, Cướp giật tài sản và Cưỡng đoạt tài...

Cùng một mục đích là chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, nhưng tùy thuộc vào hành vi của người phạm tội là gì...

Bản án 01/2018/HS-ST ngày 12/01/2018 về tội cướp giật tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 01/2018/HS-ST NGÀY 12/01/2018 VỀ TỘI CƯỚP GIẬT TÀI SẢN Ngày 12 tháng 01...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ