Án lệ

Án lệ số 66/2023/AL về việc xác định tội danh “Mua bán người”

Án lệ số 66/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày 18 tháng 8 năm 2023...

Án lệ số 65/2023/AL về truy cứu trách nhiệm hình sự tội “Mua bán...

Án lệ số 65/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày 18 tháng 8 năm 2023...

Án lệ số 64/2023/AL về định khung hình phạt và tình tiết định khung...

Án lệ số 64/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày 18/8/2023 và được công bố...

Án lệ 18/2018/AL về hành vi giết người thi hành công vụ trong tội...

 Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người” được Hội đồng Thẩm phán Tòa...

Án lệ 59/2023/AL về lỗi cố ý gián tiếp trong vụ án “Giết người”

Án lệ số 59/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng...

Án lệ 58/2023/AL về tình tiết định khung hình phạt tại điểm c khoản...

Án lệ số 58/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng...

Án lệ 57/2023/AL về hành vi gian dối nhằm tiếp cận tài sản trong...

Án lệ số 57/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng...

Hãy cho biết hiện nay có bao nhiêu án lệ liên quan đến hình...

Công ty luật Dragon là một trong những văn phòng luật sư uy tín chuyên giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp...

Án lệ số 22/2018/AL về “Không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin...

Án lệ số 22/2018/AL  Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được...

Án lệ số 52/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử...

Án lệ số 52/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25/11/2021 và được công bố theo Quyết...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ