1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 17/10/2021

Điều kiện hưởng án treo đối với tội đánh bạc

Đánh bạc là hành vi bị cấm, tuy nhiên nó vẫn diễn ra trên thực tế dưới nhiều hình thức khác nhau. Vậy tội...

Vụ chó cắn chết người ở Long An: Đã cấu thành tội vô ý...

Việc nuôi chó và biết rõ sự nguy hiểm của nó với những người xung quanh nhưng vẫn không có biện pháp đảm bảo...

Người quay phim lại sự việc có vai trò gì trong quá trình giải...

Trong vụ việc thanh niên người Việt bị hành hung và đẩy xuống sông tại Nhật, có thể thấy chi tiết một người đứng...

Đưa hình ảnh, clip người vi phạm lên mạng là trái luật

Người thực thi công vụ không được tùy tiện đưa hình ảnh, clip người vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 lên mạng xã...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ