1900599979

Khiếu nại

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công...

Thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thời...

Quyền gặp làm việc của luật sư bào chữa với người bị tạm giữ,...

Khoản 4 Ðiều 31 Hiến pháp năm 2013 quy định người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét...

Trường hợp nào được thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra vụ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra...

Khiếu nại thay đổi thẩm phán

Thẩm phán phải từ chối tham gia xét xử hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp được quy định pháp...

Khiếu nại việc bắt giữ người trái pháp luật

Theo quy định tại Điều 59 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì người bị tạm giữ bao gồm: người bị giữ trong...

Khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Quyết định không khởi tố vụ án mà bạn nhận được là một quyết định tố tụng, do Cơ quan điều tra của Công...

Khiếu nại quyết định khởi tố

Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là công việc thuộc chức năng kiểm sát hoạt động...

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại kết quả định giá tài sản

Định giá tài sản là một khâu quan trọng trong quá trình xử lý tài sản để thi hành án. Tuy nhiên, trong quá...

Giám định lại, quyền yêu cầu giám định lại và quyền từ chối giám...

Luật Giám định tư pháp, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ...

Khiếu nại kết quả giám định thương tích

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Giám định tư pháp về giám định bổ sung, giám định lại và Khoản 2...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ