Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật

  Có 445 lượt xem
  • Version
  • Tải về 0
  • Kích thước tệp 13.67 KB
  • Số lần tải 1
  • Ngày tạo 08/06/2020
  • Cập nhật lần cuối 08/06/2020

  Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật

  Đơn đề nghị giám định thương tật gồm các thông tin về người đề nghị, đơn vị giám định và yêu cầu giám định như sau:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT
  (Do:.............................................)

  Kính gửi: Viện khoa học hình sự.........................Công an tỉnh....................................

  1- Họ tên:..........................................Số CMTND:.....................................................
  2- Địa chỉ nơi cư trú:................................................................................................
  3- Nghề nghiệp hiện nay:...........................................................................................
  4- Thời gian và bệnh tình:..........................................................................................
  5- Đã tiến hành điều trị tại khoa:.........................Bện viên:..........................................
  6. Thời gian điều trị từ ngày......tháng.....năm......, ra viện ngày.....tháng......năm ..........
  7. Phương pháp điều trị:...........................................................................................
  8. Nguyên nhân đẫn đến những tổn thương trên là do:................................................
  ...............................................................................................................................
  ...............................................................................................................................

  Đề nghị Viện Khoa học hình sự (hoặc trung tâm khoa học hình sự, Công an tỉnh.................. tiến hành giám định thương tật phụ vụ hoạt động khởi tố điều tra về tội danh cố ý gây thương tích theo luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009)

  .………., ngày ….. tháng …. năm ….

  Người làm đơn

  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

  ========================================================

  ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

  CÔNG TY LUẬT DRAGON

  Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
  Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
  Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
  Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
  Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
  Email: dragonlawfirm@gmail.com
  Hệ thống Website:
  www.vanphongluatsu.com.vn
  www.congtyluatdragon.com
  www.luatsubaochua.vn
  www.dragonlaw.vn
  #luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai