Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị

  Có 256 lượt xem
  • Version
  • Tải về 1
  • Kích thước tệp 16.40 KB
  • Số lần tải 1
  • Ngày tạo 07/05/2021
  • Cập nhật lần cuối 07/05/2021

  Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị

  Mẫu 01b - Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm. Ban hành theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

  TÒA ÁN....................

  Số: ....../....../HSPT-QĐ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ......., ngày ...... tháng ...... năm .......

  QUYẾT ĐỊNH
  Giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án 
  (1)

  TÒA ...................................

  Với Hội đồng xét xử gồm có:

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà)

  Các Thẩm phán: Ông (Bà) ......................................

  Ông (Bà) ......................................

  NHẬN THẤY:

  Tại quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án ngày ...... tháng ...... năm ......, Tòa án ...................................... căn cứ vào .................. của Bộ luật tố tụng hình sự quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án hình sự đối với .........................................

  Tại đơn kháng cáo (quyết định kháng nghị số.....) ngày..... tháng..... năm ... (2) với lý do (3)

  XÉT THẤY: (4)

  ......................................................................................................

  Căn cứ vào Điều 248 và Điều 253 của Bộ luật tố tụng hình sự,

  QUYẾT ĐỊNH:

  1. (5)

  2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

  Nơi nhận:
  - (Ghi những nơi mà Tòa án phải giao hoặc gửi
  theo quy định tại Điều 254 của BLTTHS);
  - Lưu hồ sơ vụ án.
  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01b:

  (1) Nếu chỉ có kháng cáo bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ có kháng nghị bỏ hai chữ “kháng cáo”; nếu là quyết định tạm đình chỉ bỏ hai chữ “đình chỉ”; nếu là quyết định đình chỉ bỏ ba chữ “tạm đình chỉ”. Ví dụ: nếu quyết định tạm đình chỉ vụ án của Tòa án sơ thẩm bị kháng cáo thì ghi “Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ vụ án”.

  (2) Ghi địa vị pháp lý trong tố tụng và họ tên người kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị; nội dung kháng cáo, kháng nghị (ví dụ: Bị cáo Nguyễn Văn A kháng cáo xin được hưởng án treo; người đại diện hợp pháp của người bị hại là ông Trần B kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và tăng mức bồi thường thiệt hại đối với bị cáo Lê Văn C).

  (3) Ghi lý do của việc kháng cáo, kháng nghị (ví dụ: hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình).

  (4) Nêu phần nhận định, phân tích của Hội đồng xét xử về các lý do của kháng cáo, kháng nghị, những căn cứ chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị.

  (5) Ghi quyết định của Hội đồng xét xử theo một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 248 của BLTTHS.

  ========================================================

  ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

  CÔNG TY LUẬT DRAGON

  Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
  Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
  Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
  Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
  Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
  Email: dragonlawfirm@gmail.com
  Hệ thống Website:
  www.vanphongluatsu.com.vn
  www.congtyluatdragon.com
  www.luatsubaochua.vn
  www.dragonlaw.vn
  #luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai