Từ khóa: Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ