1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 20/12/2013

Mẫu bản án sơ thẩm

MẪU BẢN ÁN SƠ THẨM (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 3 năm 2005 của Hội đồng thẩm phán Tòa án...

Phúc thẩm

Thủ tục phúc thẩm quyết định của Toà án cấp sơ thẩm Khi phúc thẩm quyết định của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng...

Tính chất của tái thẩm

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết...

Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao : Hướng dẫn thi hành...

Tính chất của giám đốc thẩm

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng bị kháng nghị vì...

Thông tư về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ Hướng dẫn...

Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011 PHÁP LỆNH Quản lý,...

Nghị định về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

  CHÍNH PHỦ _______ Số: 52/2008/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________________ Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH Về...

Nghị định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ...

Chính phủ --------Số : 47 / CP Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------------------------------- Hà Nội, ngày 12 tháng...

Có được sử dụng công cụ phòng thân

Khách hàng: Có được sử dụng công cụ phòng thân Luật sư công ty luật tại tphcm trả lời: Theo quy định tại khoản 9 Điều...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ