1900599979

Văn bản pháp luật

Điều 220. Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Điều luật tham khảo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Điều 220. Quyết định đưa vụ án ra xét xử 1. Quyết định đưa...

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ...

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 14/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017   LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG...

Điều 132: Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm...

"Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến đến tính mạng" theo điều 132 BLHS năm 2015 như sau: 1....

Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người...

CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI Điều 123. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc...

Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020   NGHỊ...

284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách trong điều tra hình sự

Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BCA 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách để sử dụng trong hoạt động điều tra hình...

Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ Bộ luật hình sự 2015

Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác...

Điều 348. Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh...

Điều 348. Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép 1. Người nào vì...

Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi...

Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của...

Thông tư 126/2020/TT-BCA quy định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động...

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ