Lưu trữ hàng ngày: 08/04/2016

Điều 164: Tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả, vé...

Điều 164 quy định về tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả, vé giả với nội dung cụ thể như sau 1. ...

Điều 163: Tội cho vay nặng lãi. Bộ luật Hình sự năm 1999

Điều 163.  Tội cho vay lãi nặng 1. Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà...

Điều 162: Tội danh lừa dối khách hàng. Bộ luật Hình sự năm 1999

Điều 162 quy định về tội danh lừa dối khách hàng, nội dung cụ thể như sau 1. Người nào trong việc mua, bán mà cân,...

Điều 161: Tội trốn thuế. Bộ luật Hình sự năm 1999

Điều 161 quy định về tội trốn thuế 1.  Người nào trốn thuế với số tiền từ năm mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm...

Điều 160: Tội đầu cơ. Bộ luật Hình sự năm 1999

Điều 160 quy định tội đầu cơ 1.  Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm  hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình...

Điều 159: Tội kinh doanh trái phép. Bộ luật Hình sự năm 1999

Điều 159 quy định về tội kinh doanh trái phép 1.  Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với...

Điều 158. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng...

Điều 158.  Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ...

Điều 157: Quy định tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực,...

Điều 157: Quy định tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 1.   Người nào sản...

Điều 156: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Bộ luật Hình sự 1999

Điều 156, luật hình sự năm 1999 quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả  1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng...

Điều 155: Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm

Điều 155, luật hình sự năm 1999 quy định về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm 1.  Người nào sản...