1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 03/05/2020

Luật tố cáo 2018

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 25/2018/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018   LUẬT TỐ...

Phân biệt tố cáo và tố giác

Không phải ai cũng nắm được điểm khác biệt giữa tố cáo và tố giác, vì vậy thực tế vẫn có trường hợp khi...

Bản án có hiệu lực pháp luật khi nào?

Để xác định bản án có hiệu lực pháp luật khi nào, trước tiên cần xác định đó là bản án thuộc lĩnh vực nào,...

Những trường hợp yêu cầu kháng nghị bản án phúc thẩm?

Khách hàng hỏi Công ty luật Dragon: Tôi là bị đơn trong một vụ kiện dân sự, vụ việc đã được xét xử phúc...

Có được kháng cáo bản án phúc thẩm không?

Khách hàng hỏi Công ty luật Dragon: Cho em hỏi thời gian kháng cáo từ khi xử phúc thẩm từ bao nhiêu ngày thì...

Thời hạn kháng cáo và kháng cáo quá hạn bản án dân sự sơ...

Khách hàng hỏi công ty luật Dragon: Tôi có vụ án tranh chấp tài sản đã được TAND cấp huyện thụ lý, giải quyết...

Quyết định 293/QĐ-CA 2019 về việc công bố án lệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- Số: 293/QĐ-CA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC...

Nghị định 43/2020/NĐ-CP thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

CHÍNH PHỦ _____ Số: 43/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc...

Thông tư 14/2020/TT-BCA Quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc...

BỘ CÔNG AN --------------- Số: 14/2020/TT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm...

Bản án 129/2018/HS-PT ngày 18/04/2018 về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa...

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 129/2018/HS-PT NGÀY 18/04/2018 VỀ TỘI TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ