Lưu trữ hàng ngày: 16/09/2021

Làm nhục người khác trên facebook có bị phạt ?

Chào luật sư, Mong luật sư có thể tư vấn giúp,chuyện là ông chú tôi có quan hệ cùng 1 người đàn bà khác...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ