Điều 147 Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Có 233 lượt xem

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật Hình sự năm 2015

Nội dung tư vấn:

     Khoản 1 Điều 147 Bộ luật hình sự 2015 quy định:

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

    Bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung thêm một số tội danh mới, hình sự hóa một số hành vi  mà trước đây chỉ xử lý hành chính hoặc bằng các biện pháp khác ít nghiêm khắc hơn do nhận thức được tính chất và mức độ nguy hiểm của các hành vi  này đối với xã hội hiện đại. Một trong số những tội danh mới được đưa vào bộ luật hình sự đó là tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm quy định tại điều 147, BLHS 2015.

    Cấu thành tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm:

Chủ thể của tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

    Người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Với tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm  là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

Khách thể của tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

    Quyền được bảo vệ sức khỏe, danh dự, nhân phẩm,  con người của người dưới 16 tuổi

Mặt khách quan  của tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

    Hành vi: lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức.

    Khoản 5 Điều 3 Nghị định 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm có định nghĩa: “Khiêu dâm” là hành vi dùng cử chỉ, hành động, hình ảnh, âm thanh gây kích thích ham muốn tình dục”

    Điều 3 Thông tư 09/2010/TT-BVHTTDL ngày 24/08/2010 của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (đã hết hiệu lực kể từ ngày 1/1/2014) cũng định nghĩa: Khiêu dâm được hiểu là hành vi dùng hình ảnh, ngôn ngữ, âm thanh, hành động khêu gợi, kích thích dâm ô, ham muốn tình dục trái với truyền thống đạo đức, thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam bao gồm: mô tả bộ phận sinh dục, khỏa thân, mô tả khỏa thân hoặc không khỏa thân nhưng kích thích tình dục, mô tả nhu cầu tình dục, thủ dâm dưới mọi hình thức.

Mặt chủ quan của tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

    Đối với tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm thì lỗi ở đây là lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức được hành vi và mong muốn thực hiện hành vi hoặc nhận thức được hậu quả nhưng vẫn thực hiện hành vi và để hậu quả xảy ra.

Hình phạt của tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

    Người phạm tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm  có thể bị phạt tù có thời hạn từ 6 tháng đến 12 năm. Bên cạnh đó người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.