Từ khóa: Biên bản lấy lời khai của đương sự.

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ