Từ khóa: Cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ người phạm tội tự thú

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ