Từ khóa: đang có án tích thì sẽ không được xuất cảnh

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ