Từ khóa: đất nằm trong khu quy hoạch

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ