Từ khóa: Điều 111. Bắt người phạm tội quả tang

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ