Từ khóa: Gây thương tích cho người khác do phòng vệ chính đáng

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ