Từ khóa: giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ