Từ khóa: giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ