Từ khóa: tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ