Từ khóa: tội cố ý gây thương tích điều 104

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ